03 octubre 2015

Fons d'emergència social de 580.000 euros per a famílies amb dificultats econòmiques

Fons d'emergència social de 580.000 euros per a famílies amb dificultats econòmiques
La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, juntament amb els consellers de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, i d’Educació i Universitat, Martí March, ha presentat avui un fons d’emergència social de 580.000 euros “per atendre necessitats urgents als centres escolars, especialment per part de famílies sense recursos, per alimentar bé els seus infants”.

Amb la creació d’aquest fons d’emergència social, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Conselleria d’Educació i Universitat han considerat necessari donar cobertura a una realitat que des de la comunitat educativa s’ha fet arribar al Govern.
Durant la presentació d’aquest programa, la presidenta Armengol ha afirmat que “som conscients que hem heretat una societat amb moltes dificultats, per la qual cosa hem considerat que s’ha de donar resposta a necessitats immediates”.
De fet, la consellera de Serveis Socials i Cooperació ha precisat que els directors dels centres educatius seran els encarregats de disposar d’aquest fons de forma autònoma. “Es tracta de casos d’infants que arriben al centre amb un dèficit d’alimentació o de material escolar per manca de recursos de la seva família, mentre la família accedeix, per exemple, a una beca menjador, a un ajut social, a una prestació per desocupació, etc.”
Fina Santiago ha posat també com a exemple de possibles destinataris aquelles famílies que han quedat sense recursos i han hagut de treure el fill o la filla del servei menjador, o d’una persona que ha perdut la feina i està pendent de cobrar la prestació per atur, entre altres possibles necessitats.
El conseller d’Educació i Cultura, Martí March, ha destacat que aquesta iniciativa és “un exemple de coordinació de dues conselleries, que s’han posat d’acord per tal de dur a terme una acció per atendre una necessitat molt concreta”.
El Govern destinarà 580.000 euros a un fons d’emergència social per atendre les necessitats alimentàries i educatives d’infants que els centres detectin que es troben en aquesta situació. La Conselleria de Serveis Socials aporta 290.000 euros i la d’Educació i Universitat, que serà l’encarregada de distribuir els doblers als centres, aporta 290.000 euros més.

Aquest fons, que va destinat a centres públics, s’assignarà des del mes d’octubre i servirà per cobrir necessitats immediates que detectin en l’alumnat en relació amb:

. Menjador escolar
. Berenar
. Material escolar
. Escola matinera
. Activitats escolars complementàries (sortides, excursions...)

Davant l’actual situació de crisi i l’elevat risc de pobresa infantil, ambdues conselleries han fet un esforç per garantir que els infants amb famílies que no puguin assumir aquestes despeses tenguin accés a una alimentació equilibrada i al material escolar necessari i no siguin objecte de discriminació per raons econòmiques.
Aquest fons extraordinari d’emergència social, dotat per les conselleries de Serveis Socials i Cooperació i d’Educació i Universitat, té com a objectiu donar resposta a una nova realitat social que ha generat la crisi econòmica.
El Govern ha remès una carta als centres educatius per informar d’aquest nou fons d’emergència social.