19 enero 2016

Full d'Afiliació - Hoja de Afiliación

Els/Les qui vulgueu unir-vos ho podeu fer descarregant aquest full d'afiliació, emplenar-lo i remetre'l a illesbalears@somosindicalistas.es.
Los/Las que querais uniros lo podreis hacer descargando esta hoja de afiliación, rellenarla y remitirla a
illesbalears@somosindicalistas.es.